potloodtekening door elvan mellaard, 9h

potloodtekening door Fenna Driessen

Vrijdag spelen leerlingen van de toneelgroep een kersttoneelstuk voor alle leerlingen van de school.

Het wordt een mooie afsluiting van het trimester en voor de leerlingen van klas 11h5 is het hun eindwerkstuk na vijf jaar toneelles op onze school. De leerlingen van 11h4 en 11v5 ondersteunen hen hierbij door zorg te dragen voor de stemmige aankleding.