Onderzoeken en presenteren, dat ga je veel doen op het RSC.

  • in de practica bij de exacte vakken: zelf allerlei proeven doen
  • tijdens de stages in de 9e en 10e klas: ontdekkend leren buiten de school
  • bij het profielwerkstuk in de 11e klas: zelfstandig onderzoek doen
  • bij de eindpresentatie in de 12e: jouw eigen onderwerp voor het voetlicht