In de ontwikkeling tot jongvolwassene doorloopt het kind verschillende, soms onstuimige leeftijdsfasen. Elk levensjaar heeft zijn eigen ontwikkelingsmogelijkheden. De leerstof is daarom afgestemd op de leeftijdsfase van de leerling.

Voor een beschrijving van de verschillende leeftijdsfasen en impressies van leerstof die daarop is afgestemd, zie