Leeftijdsfase 11e-klasser met impressies van ontwikkelingsstof

Leerlingen gaan standpunten innemen, die heftig worden verdedigd en ook snel weer kunnen worden losgelaten. Karakteristiek is het wegen van eigen en andermans opvattingen, normen en waarden. Er ontstaat gevoel voor de eigen biografie, de innerlijke motivatie wordt sterker, idealen worden zichtbaar. Het ervaren van eigen beperkingen waarmee je moet leren omgaan, kan aanvankelijk gevoelens van onmacht geven. Het gegroeide oordeelsvermogen maakt inzicht en keuzes mogelijk.
Hieronder staan impressies van enkele periodes en vaklessen.

Vaklessen Drama bij de talen

In de behandeling van het drama bij de talen kunnen de leerlingen zich volop inleven in de verhoudingen tussen mensen en de verwikkelingen die daaruit voortvloeien.

Periode Parzival

In deze periode komen karakteristieke momenten in de levensweg naar voren. De leerlingen houden zich bezig met thema’s als liefde en trouw, het mannelijke en vrouwelijke aspect, afkomst en levensbestemming, omgaan met het lot. De rijkdom aan beelden in het Parzival-epos biedt vele aanknopingspunten om eigen ontwikkelingsvragen te verkennen en op veelzijdige wijze te verwerken.

Periode wiskunde, Projectieve meetkunde

Zie de leerlijn Meetkunde.

Profielwerkstuk havo/vwo

In de 11e klas maken de leerlingen hun profielwerkstuk, een belangrijk examenonderdeel. Daarmee laten ze zien dat ze zelfstandig en methodisch een onderwerp kunnen onderzoeken en daarover een helder verslag kunnen schrijven.
De leerlingen kunnen kiezen uit door de leerkrachten aangeboden onderwerpen. Ze kunnen ook zelf een onderwerp inbrengen. In oktober worden twee weken geheel vrijgeroosterd om onderzoek te doen en het werkstuk te schrijven. Kort daarna presenteren de 11e-klassers hun profielwerkstuk aan hun klasgenoten, ouders en belangstellenden.
Gedurende het hele proces wordt elke leerling door een leerkracht begeleid bij het voorbereidend werk, het onderzoek, het schrijven en het presenteren van het werkstuk. De leerlingen worden gestimuleerd om buiten school informatie te verzamelen of onderzoek te doen.