Het schoolleven heeft ook heel andere kanten, zoals schoolfeesten!

Samen met de leerlingenraad

Samen met de leerlingenraad organiseert de schoolleiding schoolfeesten. Dat zijn er drie per schooljaar

Feesten, waar en wanneer?

Het eerste feest is altijd het introductiefeest. Dit feest is alleen voor de 7e en 8e klassers, meestal in oktober. Dat is het enige feest dat in het eigen schoolgebouw wordt gehouden.
De andere feesten zijn in een discotheek in Rotterdam. De leden van de leerlingenraad besteden veel aandacht aan het zoeken naar geschikte locaties. Ze organiseren ook de kaartverkoop en zorgen voor een goede gang van zaken op het schoolfeest.
De feesten zijn meestal in de winter en aan het einde van het schooljaar. Ze worden tijdig bekend gemaakt op school en op de website.

Alcoholbeleid en eindtijd

Schoolfeesten zijn alcoholvrij. Leerlingen die van tevoren alcohol hebben gedronken, worden niet toegelaten.

De leerlingen van klas 7 en 8 mogen tot 24.00 uur blijven.

De andere leerlingen mogen tot 02.00 blijven.

Introducés

Vrienden of vriendinnen mogen als introducé worden meegenomen. (Uitgezonderd bij het introductiefeest voor de leerlingen van klas 7 en 8). Je moet ze van tevoren aanmelden bij het kopen van de kaartjes.
Nog jarenlang zien we oud-leerlingen terug op schoolfeesten omdat iedereen het supergezellig heeft en omdat de sfeer altijd top is!

Legitimatie

Leerlingen van de school hoeven zich bij de toegang van het schoolfeest niet te legitimeren.

Introducés moeten zich wel legitimeren.