De vertrouwenspersonen zijn mensen binnen de school aan wie leerlingen vertrouwelijke zaken kwijt kunnen.

De vertrouwenspersonen zijn door de school aangesteld om leerlingen met problemen aan te horen en daar eventueel bij te helpen.

Wie zijn de vertrouwenspersonen?

De vertrouwenspersonenen zijn mevrouw M. van Woggelum en de heer N. Geleijnse.

Leerlingen kunnen contact met hen opnemen door naar school te bellen en naar hen te vragen of een mail te sturen naar vertrouwenspersoon@vszh.nl

Geheimhoudingsplicht

De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Deze plicht zorgt ervoor dat leerlingen die met bepaalde problemen kampen de vertrouwenspersoon ook daadwerkelijk vertrouwen. Vertrouwenspersonen onder elkaar kunnen wel met elkaar overleggen. In overleg met de leerling zelf kan altijd over worden gegaan tot het bekendmaken van en het doorgeven van verslagen. Iedere vervolgstap wordt voorafgegaan aan een overleg met de leerling zelf. Eventuele volgende stappen kunnen in samenspraak met het zorgteam genomen worden. In extreme gevallen heeft de vertrouwenspersoon wel een meldplicht, denk hierbij bijvoorbeeld aan mishandeling. De leerling zelf zal altijd op de hoogte zijn van acties die worden ondernomen. De vertrouwenspersoon maakt een verslag van de gesprekken dat wordt vernietigd na het afhandelen van het probleem.

Respect voert ten alle tijden de boventoon.

Problemen

Met de volgende problemen heeft een vertrouwenspersoon vaak te maken:

Pesterijen

Op een school komt het helaas nog wel eens voor dat er een leerling gepest wordt. Als deze personen hun verhaal kwijt willen dan kunnen ze zich wenden tot de vertrouwenspersoon.

Discriminatie

Discriminatie overlapt een klein beetje met de pesterijen: Het een kan volgen op het ander. Een vertrouwenspersoon kan mensen die gediscrimineerd worden vaak waardevolle tips geven over hoe discriminatie ontlopen kan worden.

Intimidatie

Als er leerlingen naar de vertrouwenspersoon toekomen met klachten over intimidatie, thuis of op school, dan kan deze informatie (met toestemming van de leerling) doorgespeeld worden aan het zorgteam en/ of de rector. Deze zijn verplicht de intimidatie te bestrijden.

Persoonlijke problemen

Leerlingen kunnen natuurlijk ook kampen met persoonlijke problemen waarbij men zijn verhaal kwijt moet. Ook bij problemen tussen docenten en leerlingen kunnen de vertrouwenspersonen hulp bieden.

Contact opnemen

Leerlingen melden zich persoonlijk bij de vertrouwenspersoon of via het e-mail adres vertrouwenspersoon@vszh.nl

Dit kan ook via mentor of vakleerkracht worden gedaan. Je kunt vertrouwenspersonen  ook altijd aanspreken in de wandelgangen.