Kluisjes

Momenteel zijn er geen kluisjes meer vrij.

Leerlingen van de brugklas krijgen bij aanvang van het schooljaar een eigen kluisje. Dat kluisje staat in de gang bij het eigen lokaal. De kluisjes worden kosteloos door de school beschikbaar gesteld. Aan het einde van het schooljaar moeten de leerlingen het kluisje ontruimen en de sleutel teruggeven.

Leerlingen van de hogere klassen kunnen aan het begin van het schooljaar een kluisje aanvragen via de website van de school. Leerlingen met een klusje gebruiken dat tot ze van school gaan. Het gebruik van een kluisje kost € 20,- per schooljaar. Aan het begin van het schooljaar krijgen de ouders een rekening voor het gebruik van een kluisje.

Kantine

De kantine wordt gevoerd door een medewerker van de school, geassisteerd door 9e-klassers, bij toerbeurt. Je kunt er tegen vriendelijke prijzen allerlei etenswaren kopen.
Ook staat er een aantal automaten met gezonde ‘snacks’ waar je met contant geld iets uit kan halen.

Telefoneren

Als je ten behoeve van schoolactiviteiten of in een noodgeval wilt telefoneren, kun je gebruik maken van de vaste telefoonlijnen op school. Bij de receptie helpen ze je verder.

Verloren en gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen kun je afgeven en afhalen bij de receptie bij de hoofdingang. Daar worden ze een week bewaard. Als ze niet zijn opgehaald, worden ze opgeslagen in het magazijn. Enkele keren per schooljaar worden alle gevonden voorwerpen uitgestald in de hal, zodat iedereen eigendommen kan terugvinden. Wat daarna resteert, wordt weggegeven aan een goed doel, bijvoorbeeld het Leger des Heils of een vergelijkbare instelling.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Voor bepaalde practica en handvaardigheidslessen persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar, zoals veiligheidsbril, gehoorbeschermers, e.d. Je bent verplicht deze voorzieningen te gebruiken.