In de eerste twee leerjaren heeft elke klas een eigen mentor die veel lessen in de eigen klas verzorgt.

In de hogere leerjaren heeft een klas in principe twee mentoren. Deze mentoren vervullen een belangrijke rol in de leerlingenbegeleiding en -zorg. De klassenmentoren van hetzelfde leerjaar vormen een team. De belangrijkste taken van de mentoren zijn het verzorgen van de sociale processen in de klas en het volgen van de ontwikkeling en studievoortgang van de individuele leerling.

Voor de leerlingen en de ouders zijn de mentoren de vertegenwoordigers van het lerarencollege.

Voor het college zijn zij de vertegenwoordigers van de klas en de ouders/verzorgers.
In deze complexe rol bewaken ze het evenwicht tussen het schoolbeleid en de belangen van ouders en leerlingen.