Het team

Ons zorgadviesteam bestaat uit de zorgco├Ârdinator (teamleider), de co├Ârdinator van de ambachtelijke stroom, een maatschappelijk werker, een ambulant dienstverlener vanuit Accent en een orthopedagoog.
Bovendien zijn een remedial teacher, een dyslexiecoach en een leerlingbegeleider actief in de school.

Dyslexie

Alle 7e-klassers worden gescreend op dyslexie.
Wilt u weten hoe wij met dyslexie omgaan?
Voor beknopte informatie: Zie Dyslexie.
Voor uitvoerige informatie: Zie het boekje Dyslexie, onze aanpak.

Ondersteuning na aanname

De leerlingen die bij aanname het voordeel van de twijfel kregen, hebben vaak wat extra zorg en aandacht nodig. De zorgstructuur zorgt ervoor dat deze leerlingen al bij aanname in beeld zijn en dat zij in hun schoolloopbaan de nodige ondersteuning krijgen.

Schoolmaatschappelijk werker

Twee dagen per week is er een schoolmaatschappelijk werker aanwezig die zo nodig spreekt met leerlingen. Een gesprek kan ook plaatsvinden op initiatief van de leerling.

Ondersteuning aan mentoren en leerkrachten

Het team biedt mentoren en leerkrachten ondersteuning in het begeleiden van leerlingen die extra zorg nodig hebben, zowel wat betreft het leren als op sociaal-emotioneel gebied.