rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

klassenouders

Op onze school zijn de klassenouders een aanspreekpunt voor de mentor en andere ouders.

Samen met de klassenleerkracht kunnen ouderavonden worden voorbereid. Hulp van klassenouders is soms welkom bij ouderavonden, toneelopvoeringen, uitstapjes en dergelijke. Zes keer per jaar komen de klassenouders en schoolleiding bijeen.

Voorzitter klassenouders
mevrouw G. vd. Stoel (gerdien@biografieinbeeld.nl)