vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

vacatures

Het Rudolf Steiner College is een vrijeschool voor vwo, havo en vmbo-tl midden in Rotterdam. De school maakt, samen met de vrijescholen voor voortgezet onderwijs in Leiden en Den Haag, deel uit van de Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland (ZWN). De school werkt vanuit een leerplan dat gebaseerd is op het gedachtegoed van Rudolf Steiner en geeft de leerlingen de ruimte ‘te worden wie ze zijn’.

Daarbij is de school een vrijeschool van deze tijd, waarin docenten bewust zijn dat zij onderwijs geven voor hoofd, hart en handen. Met 920 leerlingen en 100 betrokken en enthousiaste medewerkers is het Rudolf Steiner College een overzichtelijke school waar leerling en leraar zich in een veilige en inspirerende omgeving kunnen ontwikkelen.

Werken op het Rudolf Steiner College

Werken op het Rudolf Steiner College betekent werken in een lerende organisatie.
Een omgeving waarin mensen durven te onderzoeken, te leren en graag met elkaar bespreken hoe de lessen en het werk zo goed mogelijk gedaan kan worden. Zij kunnen het antroposofisch gedachtegoed vertalen naar de huidige onderwijspraktijk. Een ondernemende houding, ambitie en initiatiefkracht worden gewaardeerd. Er is een intern scholingsprogramma door docenten onderling, met intervisie en uitwisseling. Het volgen van scholing buiten de school wordt gestimuleerd en ondersteund.

Als je interesse hebt in werken op onze school, kun je dat ook als er geen vacatures open staan, kenbaar maken door het sturen van een open sollicitatie naar info@rudolfsteinercollege.nl ter attentie van mevrouw Maclean. Van docenten vragen wij een 1e of 2de graads bevoegdheid.