vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

Leerlingen

(tekst in bewerking)

Schoolreglement

Alleen in een gezonde schoolcultuur kunnen wij onze pedagogische doelen realiseren. De belangrijkste afspraken over omgangsvormen zijn vastgelegd in een schoolreglement. Dit reglement wordt jaarlijks geactualiseerd in samenspraak met medewerkers, ouders/verzorgers en leerlingen, zie hier. Van iedereen wordt verwacht dat hij/zij de inhoud van het schoolreglement kent.

 

formulieren (overig)

Hier staan de overige formulieren die je nodig kan hebben

lees verder...

herkansen examentoets

Door het invullen van dit formulier geef je aan dat je een SE wilt herkansen. Wil je meerdere toetsen herkansen, dan moet je voor elke toets een apart formulier invullen. Je aanvraag moet op de aangeven inschrijfdatum zijn ontvangen. De data vind je in de studiewijzer en het jaarrooster.

lees verder...

inhalen proefwerk + voortgangstoets

Door het invullen van dit formulier geef je aan dat je een proefwerk wilt inhalen. Je mag twee proefwerken op één dag inhalen. Hou dan wel rekening met een tijdsduur van twee uur.

lees verder...

overgangscriteria

Alle informatie over overgangscriteria, indelingscriteria, overplaatsingscriteria, en toelatingscriteria per klas en leerweg.

lees verder...

PTAS

De afkorting PTA staat voor Programma van Toetsing en Afsluiting. Vanaf het moment dat je in de bovenbouw komt (leerjaar 4 en hoger), staat in jouw PTA de wijze van cijferen en de overgangsregeling vermeld.

lees verder...

schoolfeesten

De schoolfeesten worden georganiseerd door de feestcommissie van de leerlingraad, samen met de schoolleiding. Reserveer je kaarten direct!

lees verder...

schoolreglement

Het schoolreglement wordt samengesteld door ouders, leerlingen en medewerkers van de school.

lees verder...

stages

De maatschappelijke stages zijn een belangrijk onderdeel van het leerplan. Als 9e- en 10e-klassers sta je twee weken op de werkvloer in de maatschappij.

lees verder...

studiewijzers

Aan het begin van het examentraject (klas 9 of 10) ontvangt de leerling een studiewijzer met het programma van toetsing en afsluiting (PTA) en de herkansingsregeling. Daarnaast maken de leerkrachten bij elk vak een werkwijzer. Aan de hand daarvan kunnen de leerlingen een planning maken en goed voorbereid de schoolexamens maken.

lees verder...