Het Rudolf Steiner College kent twee vormen van huiswerkbegeleiding:

Huiswerkbegeleiding georganiseerd door de school zelf. Aan het einde van de lesdag maken leerlingen van klas 7 en 8 huiswerk onder begeleidng van een docent. Naast maakwerk wordt ook het leerwerk geleerd en overhoord. Er wordt aan de ouders een kleine geldelijke bijdrage gevraagd.
Huiswerkbegeleiding georganiseerd door After’s Cool. Dit is een externe organisatie die in ons gebouw huiswerkbegeleiding geeft aan leerlingen van onze school. Als U daar meer over wilt weten, klikt u hier (PDF) of kijk op www.afterscool.nl