Voor de begeleiding van klassen en leerlingen zijn er mentoren en teamleiders.

Mentoren

Bij de mentor(en) van je klas kun je terecht met vragen op allerlei gebied. Ook de indeling in een leerweg, de keuze van een sector of een profiel en je keuze van vakkenpakket bespreek je allereerst met je eigen mentor(en).

Teamleiders

Er zijn vier teamleiders:

  • De heer J. Neuerburg, teamleider klassen 7 en 8
  • De heer P. Peeters, teamleider klassen 9 en 10
  • Mevrouw M. Cooiman, teamleider klassen 11 en 12
  • De heer M. Kaptein, teamleider ambachtelijke stroom voor vmbo-tl

Zij zijn voor jullie ook aanspreekpunt wat betreft

  • Leerwegen: profielen / sectoren en vakken en eventuele veranderingen daarin;
  • Indelingen in klassen en groepen;
  • Alle zaken rond schoolexamens;
  • Andere vragen over de leerwegen.