Hier de link naar hulpmiddelen in de les (PDF)

Screening 7e klas

Wij willen er zeker van zijn dat we alle leerlingen met dyslexie tijdig in beeld hebben. Daarom wordt bij alle leerlingen van klas 7 een toets afgenomen om een beeld te krijgen van het niveau van spellen en begrijpend lezen.

De screening signaleert mogelijke lees- en spellingproblemen, het is géén dyslexieonderzoek.

Remedial teaching na screening

Uit dit onderzoek kunnen kinderen naar voren komen die mogelijk gebaat zijn bij remedial teaching. Na 16 begeleidingscontacten kan het advies gegeven worden om nader onderzoek naar dyslexie te laten doen. Bij het uitvoeren van dit onderzoek kan de school een bemiddelende rol spelen.

Dyslexiecoach

Er is een dyslexiecoach actief in de school. Deze behartigt gedurende de gehele schoolloopbaan de belangen van een leerling met dyslexie én leert hem of haar hoe je zoveel mogelijk je eigen problemen kunt oplossen. Dyslexie blijft nu eenmaal het hele leven bestaan. Het is belangrijk dat de leerling vaardig wordt in het omgaan met die problemen.

Dyslexiepas

Leerlingen met een officiële dyslexieverklaring krijgen een dyslexiepas, die recht geeft op compenserende en ondersteunende faciliteiten.