Intern Zorgoverleg

Aan dit overleg nemen deel de zorgcoördinator, de coördinator leerlingzaken, de orthopedagoog en de schoolmaatschappelijk werker. Hier worden in eerste instantie de adviesaanvragen van de leerkrachten besproken.

Zorgadviesteam

Het zorgadviesteam bestaat uit de zorgcoördinator, de coördinator leerlingzaken de maatschappelijk werker, de orthopedagoog, de leerplichtambtenaren een ambulant dienstverlener vanuit Accent.
Als ondersteunende taakhouders zijn er een remedial specialist, een dyslexiecoach en een leerlingbegeleider. De namen staan in het jaarboekje.

Schoolmaatschappelijk werker

3 dagdelen per week is er een schoolmaatschappelijk werker aanwezig voor overleg met het zorgadviesteam en gesprekken met leerlingen. Een gesprek kan ook plaatsvinden op initiatief van de leerling.

Dyslexie

In het boekje “Dyslexie, onze aanpak” is informatie te vinden over de begeleiding van leerlingen met dyslexie.

Zie verder Dyslexie.

De tekst is te downloaden en als boekje te verkrijgbaar via de administratie.

Screening 7e klas

Bij binnenkomst wordt van alle leerlingen van de 7e klas het niveau van taal en rekenen bepaald.

Remedial teaching

Leerlingen kunnen door leerkrachten worden aangemeld voor remedial teaching.