Klik hier voor de volledige leerlijn Muziek.

Het beoefenen van muziek heeft een harmoniserende werking op de opgroeiende mens. De leerling komt los van het alledaagse. Het zingen en gelijktijdig luisteren brengt je in harmonie met de ander en met je omgeving.

Door het ontwikkelen van de eigen stem kan de leerling tot zelfacceptatie komen en zichzelf als individu in een groep plaatsen.

Muzikale vorming vinden we zo belangrijk dat elke leerling in alle leerjaren iedere week een lesuur klassikale zang en/of een uur koorzang heeft.

De 8e-klassers krijgen een periode muziekleer. De leerlingen houden zich bezig met muziektheorie die wordt besproken en toegepast. .

Naast het zingen krijgen de kinderen in de 8e en 9e klas djembé- en gitaarles. Hiermee wordt gewerkt aan een goede ritmische vaardigheid en aan het vermogen muziek harmonisch te doorvoelen en te doorgronden.

Van tijd tot tijd is er uitvoering met de hele school. Alle zanggroepen nemen dan een deel van het programma voor hun rekening.

Naast deze muziek- en koorzanglessen kan vanaf de 10e klas het kunstvak Muziek worden gekozen, al dan niet als examenvak.

Bovenaan deze pagina staat de link naar de volledige leerlijn Muziek.