Het onderwijs in de technisch-ambachtelijke vakken is onderdeel van de leerlijn Beeldende Vormgeving.

Klik hier voor de volledige leerlijn Beeldende vormgeving.

In het beoefenen van de technisch-ambachtelijke handvaardigheid ervaren de leerlingen wat het betekent om volgens een vooropgezet plan op ambachtelijke wijze een voorwerp te maken.

Ze leren ontwerptekeningen maken en brengen vervolgens het werkstuk tot stand. Hierbij leren ze omgaan met materialen en ontwikkelen ze vaardigheid in het hanteren van handgereedschappen.

Het gehele proces geeft de leerling gevoel voor de schoonheid van een ambachtelijk vervaardigd werkstuk.

De technisch-ambachtelijke handvaardigheid wordt ontwikkeld in vakken als houtbewerken, meubelmaken, metaalbewerken, koperdrijven, boekbinden, textiele werkvormen.

De vakken worden vanaf de 7e klas twee of drie maal per week gegeven in een dubbel uur gedurende ongeveer een trimester. Daarna is er een ander vak aan de beurt.