Het Rudolf Steiner College is een vrijeschool voor voortgezet onderwijs met examens voor vwo, havo en vmbo-tl.

Worden wie je bent is het motto van onze school.

Om te worden wie je bent, heb je veelzijdig onderwijs nodig. Ons leerplan biedt dit. Het omvat veel kennisvakken, kunstzinnige en ambachtelijke vakken waaraan uw kind zich kan ontwikkelen. We begeleiden onze leerlingen in hun ontwikkeling tot sociaal bewuste en innerlijk vrije mensen die zichzelf hebben leren kennen.

Als vrijeschool werken wij met een gestructureerd leerplan dat is afgestemd op de leeftijdsfasen waar kinderen doorheen gaan in hun ontwikkeling tot jong-volwassenen. In deze afstemming van de leerstof op de leeftijdsfasen is de vrijeschool uniek.

Onze leerkrachten zijn niet alleen vakmensen, ze hebben ook pedagogische kwaliteiten. Ze weten om te gaan met prepuberteit, puberteit en adolescentie.