Ons zorgaanbod is breed en gestructureerd. Zie Leerlingenzorg, in het kort.
Leerlingen die extra zorg nodig hebben, kunnen rekenen op het zorgteam, met eigen en externe deskundigen. We bieden goede begeleiding aan leerlingen met dyslexie.

Begeleiding door mentoren

Uw kind wordt goed begeleid door mentoren en vakleerkrachten. In de eerste twee leerjaren verzorgt de klassenleerkracht veel lessen in de eigen klas. Deze leerkracht maakt de kinderen in allerlei vakken en situaties mee en leert ze dus goed kennen.
Het lerarenteam werkt intensief samen om uw kind te begeleiden.

In de hogere leerjaren heeft een klas in principe twee mentoren. Deze mentoren vervullen een belangrijke rol in de leerlingen-begeleiding en -zorg. De belangrijkste taken van de mentoren zijn het verzorgen van de sociale processen in de klas en het volgen van de ontwikkeling en studievoortgang van de individuele leerling.
De klassenmentoren van hetzelfde leerjaar vormen een team.

Begeleiding door persoonlijke mentor

Bij het maken van het profiel- of sectorwerkstuk in klassen 10 en 11 en het eindwerkstuk in klas 12 wordt de leerling begeleid door een persoonlijke mentor.

Leerlingbespreking

De leerlingbespreking is een belangrijk onderdeel van de Pedagogische Vergadering, de wekelijkse lerarenbijeenkomst.