Altijd over?

In principe krijgt elke leerling de ontwikkelingsstof die past bij de leeftijdsfase. Aan dit uitgangspunt houdt het Rudolf Steiner College zoveel mogelijk vast en zittenblijven is daarom een uitzondering. Maar als het voor de voortgang in met name de leervakken nodig is, kan een leerling een jaar overdoen. De achterstand kan worden ingelopen via de zogenaamde zomerschool, zodat zittenblijven voorkomen wordt. Op de website van de school (onderwijszaken) staan de overgangsnormen en indelingscriteria.

Trefzekere indeling

Bij aanname worden de leerlingen ingedeeld in een vwo/havo klas of een havo/vmbo-tl klas. De brugklasperiode op het Rudolf Steiner College duurt twee jaar. Pas na het kerstrapport in het laatste brugjaar wordt een voorlopig advies gegeven voor de studie in het derde leerjaar (negende klas). Aan het eind van het laatste brugjaar, wordt definitief vastgesteld in welk niveau de leerling wordt ingedeeld voor het derde leerjaar en hoger.

  • vwo-diploma in 6 jaar
  • havo-diploma in 5 jaar
  • vmbo-tl-diploma in 4 jaar

schemaherinrichtingPR

Examenresultaten 2015

Hieronder staan de examenresultaten van de leerlingen die in 2015 het diploma in de gangbare studieduur behaalden.

VWO
School-CE 6,6
Landelijk-CE 6,6
Verschil 0,0

Havo
School-CE 6,4
Landelijk-CE 6,3
Verschil +0,1

Vmbo-tl
School-CE 6,8
Landelijk-CE 6,5
Verschil +0,3

Havo in 6 jaar

Voor havo-leerlingen die meer tijd nodig hebben, is er de 6-jarige leerweg naar het havo-diploma. Deze loopt via het vmbo-tl-diploma in klas 10. We zijn trots op deze kansrijke leerweg zonder zittenblijven en mét de rijkdom van de vrijeschool tot en met de 12e klas. Havo in 6 jaar, zonder zittenblijven

Studiewijzers

Aan het begin van het schooljaar ontvangt de leerling een studiewijzer waarin al deze zaken zijn opgenomen. Daarnaast maken de leerkrachten voor elke groep een werkwijzer. Aan de hand daarvan kunnen de leerlingen een goede planning maken en goed voorbereid de schoolexamentoetsen maken.

Ivo-systeem per 2016 verleden tijd

Het vmbo-tl-examen wordt tot en met 2015 afgenomen volgens het ivo-systeem. (ivo = individueel voortgezet onderwijs). Vanaf 2016 doen de leerlingen eindexamen voor de vakken die zij op basis van hun sector gekozen hebben.