Onze leerlingen leren zichzelf en de wereld uit eigen ervaring kennen.

Het onderzoekend leren neemt een belangrijke plaats in binnen ons onderwijs. Het is verweven in ons leerplan:

  • veel practica bij de exacte vakken,
  • de stages in klas 9 en 10 (maatschappelijk onderzoek),
  • het profielwerkstuk in klas 11 (voorbereiding op hbo of universiteit)
  • het eindwerkstuk in klas 12 met een biografisch thema.

Daarnaast besteden we veel aandacht aan het leren presenteren.

Leerlingen leren naar zichzelf te kijken: Wat kan ik? Wat wil ik? Wie ben ik?