In alle leerjaren begint de vrijeschooldag met twee lesuren periodeonderwijs. Het periodeonderwijs heeft een cyclus van drie weken, waarin telkens een ander thema centraal staat.

De leerkracht krijgt de ruimte om zelf de ontwikkelingsstof in de klas tot leven te brengen. De thema’s daarvan zijn meestal afgestemd op de leeftijdsfase van de leerling.

Het periodenonderwijs maakt het voor de leerling mogelijk zich diepgaand met de stof te verbinden. De leerling verwerkt de lesstof in het periodeschrift en schrijft zo als het ware zijn eigen leerboek.

Het periodeonderwijs met zijn rijke thematiek wordt gevolgd door alle leerlingen. Zo wordt elke leerling een breed kader geboden om zich te ontwikkelen en zichzelf te leren kennen.