Belangrijk is dat ouders betrokken zijn bij de school.

Elk leerjaar zijn er daarom drie ouderavonden, geleid door de klassenmentoren.

Bij de mentoren kunt u terecht met uw vragen over de ontwikkeling en de vorderingen van uw kind. Daarover ontvangt u per trimester een uitgebreid rapport. Kort daarna is er een rapportavond waarop u met leerkrachten kunt spreken.

Elke klas heeft twee klassenouders. Alle klassenouders ontmoeten elkaar zes keer per jaar in het klassenouderoverleg. Er worden dan allerlei zaken met de schoolleiding besproken.