Vrijeschool wil zeggen dat wij vrij willen zijn in ons lesprogramma en onze manier van lesgeven.

Volgens de wetgeving zijn wij een algemeen bijzondere school.
Ons onderwijs staat open voor mensen van alle levensbeschouwingen.

Ons lesprogramma is gebaseerd op het gestructureerde 12-jarig leerplan van de vrijeschool. Het is gericht op een veelzijdige ontwikkeling van het kind, zodat voor elke leerling ons motto mogelijk wordt: Worden wie je bent.

Wij duiden de leerjaren als volgt aan:
klas 7 = 1e leerjaar
klas 8 = 2e leerjaar. Enzovoort.

De vrijeschool voor basisonderwijs begint met klas 1 voor kinderen van 6/7 jaar. Het 12-jarig leerplan loopt van klas 1 t/m klas 12 (18 jaar).