rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

vmbo b/k/g/t vrijeschool De Kaap

Sinds het schooljaar 2017 - 2018 is het mogelijk om vrijeschoolonderwijs te volgen op vmbo-basis en – kader niveau in Rotterdam. Het Rudolf Steiner College is een samenwerking aangegaan met de Young Business School op Katendrecht. Hieruit is Vrijeschool de Kaap geboren.

Nadere bestudering van elkaars pedagogische uitgangspunten geeft een solide basis voor samenwerking. Als formele vorm wordt de nieuwe school een afdeling van de Young Business School. Op deze manier kunnen we vrijeschoolonderwijs aanbieden en op alle vmbo-niveaus diplomeren. We implementeren het programma van de Ambachtelijke Stroom zoals dat op het Rudolf Steiner College al jarenlang succesvol is. Ambachtelijke periodes in de ochtend, leren door te doen. Theoretische periodes aansluitend, waarna de vaklessen volgen. Als tweede vreemde taal wordt Spaans aangeboden dat ook als examenvak gekozen kan worden.

Voor meer informatie:
vsdekaap.nl