rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

Ouders

(tekst in bewerking)

Samen met de leerlingen en het college vormen de ouders een belangrijk onderdeel van de schoolgemeenschap.

 

absentie

Het afmelden van uw kind wegens ziekte, bezoek aan arts, tandarts of orthodontist.

lees verder...

financiële informatie

Om het vrijeschoolonderwijs zo goed mogelijk te kunnen realiseren, vragen we ouders jaarlijks een financiële bijdrage.

lees verder...

klachtenregeling

Vragen, problemen, zorgen en klachten kunnen in elke school ontstaan over de meest uiteenlopende zaken. Zij kunnen zich voordoen in alle mogelijke combinaties van leerlingen, personeelsleden en ouders. Het is belangrijk dat diegene die met een probleem rondloopt, dit zo snel mogelijk meldt. Hiertoe is deze handleiding opgesteld.

lees verder...

schoolbenodigdheden

Hieronder vindt u een korte opsomming van zaken die voor uw zoon/dochter nodig zijn om het onderwijs goed te kunnen volgen.

lees verder...

vakantieplanning

Hieronder vindt u een schematisch overzicht van de vakantieplanning van het huidige schooljaar en (indien bekend) van het komende schooljaar.

lees verder...

verlof buiten schoolvakanties

Aanvraagformulier voor verlof buiten de schoolvakanties van 10 schooldagen of minder (als bedoeld in de artikelen 11, 13a en 14 van de leerplichtwet 1969)

Lees de regels voor verlof op de website van de gemeente Rotterdam

lees verder...

verzekeringen

De school heeft een doorlopende reis – en ongevallenverzekering.

lees verder...