De vrijeschool is meer dan een leerweg naar een diploma vwo, havo of vmbo-tl. Het gaat het er ook om wie jij bent en wie je kan worden. Op het Rudolf Steiner College ishet onderwijs erop gericht dat jij jezelf leert kennen en je talenten ontwikkelt. Je ontdekt wat je kan, wat je wilt, wie je bent.

Bijzonder is ook dat je toneel, muziek en beeldende vorming kunt kiezen als examenvak. En dat je bij ons niet kunt blijven zitten.

‘Vrijeschool’ wil zeggen dat de school vrij wil zijn in het lesprogramma en de manier waarop de lesgeven wordt.

Als je niet op een vrije basisschool hebt gezeten, is het natuurlijk even wennen aan wat er op het Rudolf Steiner College anders is: andere vakken, andere gewoonten. Er is een goede sfeer, waarin je jezelf kunt zijn. Je zult je snel thuis voelen.