vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

examenbureau

Hier staan alle zaken die te maken hebben met het examen.

examenreglementen
formulieren om een herkansing aan te vragen
herkansen examentoets
overgangscriteria
programma van toetsing en afsluiting
rooster van toetsweken
studiewijzers

 

Examenreglementen

Hier staan de examenreglementen voor de examenklassen en de vóórexamenklassen.

lees verder...

Herkansen examentoets

Door het invullen van dit formulier geef je aan dat je een SE wilt herkansen. Wil je meerdere toetsen herkansen, dan moet je voor elke toets een apart formulier invullen. Je aanvraag moet op de aangeven inschrijfdatum zijn ontvangen. De data vind je in de studiewijzer en het jaarrooster (kalender).

lees verder...

Overgangscriteria

Alle informatie over overgangscriteria, indelingscriteria, overplaatsingscriteria en toelatingscriteria per klas en leerweg.

lees verder...

Programma van toetsing en afsluiting (PTA)

De afkorting PTA staat voor Programma van Toetsing en Afsluiting.

lees verder...

Roosters van toetsweken

Hier worden roosters van toetsweken gepubliceerd als ze aan de orde zijn

lees verder...

Studiewijzers

Aan het begin van het examentraject (klas 9 of 10) ontvangt de leerling een studiewijzer met het programma van toetsing en afsluiting (PTA) en de herkansingsregeling.

lees verder...