Leeftijdsfase 12e-klasser met impressies van ontwikkelingsstof

De 17/18-jarige krijgt meer zelfstandigheid, vertrouwen in zichzelf en zicht op zijn kwaliteiten en idealen. De vraag naar het wezen der dingen komt op, de jong-volwassene krijgt het vermogen daar zelf creatief en scheppend mee om te gaan.
Het 12e leerjaar biedt een brede afronding van het vrijeschoolonderwijs. De ontwikkelingsstof van vele vakken is beschouwelijk getint en spant grote bogen. Zoekend naar een eigen oordeel verdiepen de leerlingen zich in diverse wereld- en maatschappijbeelden. Hieronder staan impressies van enkele periodes en vaklessen.

Periode geschiedenis, Overzicht van de geschiedenis van Europa

In de periode geschiedenis wordt een overzicht van de cultuurgeschiedenis van Europa gegeven, van de middeleeuwen tot nu, met als pijlers de Griekse, Romeinse en christelijke cultuur. Hierbij worden sociale, economische, wetenschappelijke, religieuze, filosofische en politieke ontwikkelingen besproken.

Periode biologie, Dierenrijk en evolutie

De 12e-klasser wordt een overzicht van het dierenrijk geboden, van eencelligen, sponzen en geleedpotigen tot reptielen, amfibieën en zoogdieren. Er wordt gezocht naar karakterisering van de verschillende diersoorten, met de mens als referentiekader. Daarnaast houden de leerlingen zich bezig met wetenschapsfilosofie en wordt de invloed onderzocht die overtuigingen op een wereldbeeld kunnen hebben. Verschillende visies op de evolutie passeren de revue.

Periode Filosofie

De 12e-klasser wordt filosofische bezinning geboden op het denken. Hoe komen vragen eigenlijk op? Wat is een antwoord? De periode Filosofie wekt bewustzijn voor het aandeel dat het denken heeft in de manier waarop we de wereld en onszelf waarnemen. De leerlingen houden zich bezig met de visie van enkele belangrijke filosofen.

Periode Kunst- en cultuurgeschiedenis

Deze periode is een voorbereiding op de cultuurreis. De leerlingen houden zich bezig met de moderne en eigentijdse kunst. Vanuit een terugblik over de kunstgeschiedenis komen de begrippen klassiek, modern en postmodern tot leven. Veel aandacht is er voor eigentijdse kunst en de vraag “Wat is kunst eigenlijk?”

Kunstreis en biografie

De leerlingen gaan op reis, naar kunstschatten en naar zichzelf en de ander.
De 12-daagse kunstreis wordt door specifieke opdrachten verbonden met een bewuste persoonlijke beleving.
De eerste drie dagen staan in het teken van de biografie. De leerlingen blikken terug op hun eigen leven en onderzoeken hoe ze geworden zijn tot wie ze nu zijn. Dit gebeurt in de veilige sociale omgeving van de klas op een plek ver van huis. Het persoonlijke van elke biografie verbindt zich met de kunstgeschiedenis en komt in kunstzinnige beelden tot leven.
Halverwege de reis is er nog een biografiedag. Daarmee wordt het biografische gedeelte afgesloten.
Door de kunstreis met de biografiedagen leren de 12e-klassers zichzelf en elkaar echt kennen. Dit geeft een bijzondere kwaliteit aan hun samenwerken in de laatste maanden van hun vrijeschooltijd.

Periode Architectuur

De leerling ontwerpt een huis. Hierbij worden de basale mogelijkheden en de schoonheid van architectuur geleerd en beleefd. De leerlingen werken hun ideeën op schaal uit in een schetsontwerp. Sommige n maken nog een “artist’s impression” in perspectief of een maquette.

Eindwerkstuk en eindpresentatie

Onder persoonlijke begeleiding van een leerkracht verbinden de 12e-klassers zich met een onderwerp waarover zij een eindwerkstuk maken. In de periode Wereldliteratuur oriënteren zij zich op hun onderwerp. Zij lezen een boek uit de wereldliteratuur dat te maken heeft met het thema van hun eindpresentatie.
De persoonlijke begeleiding is bijzonder. Leerling en leerkracht ontmoeten elkaar in de zoektocht naar de essentie van het zelfgekozen onderwerp. Uiteindelijk mondt het geheel uit in een presentatie in de theaterzaal aan ouders, leerlingen, leerkrachten en belangstellenden.
De leerlingen leven in spanning toe naar hun eindpresentatie. Na afloop zijn ze trots dat ze het gepresteerd hebben. Voor het publiek is het indrukwekkend om te zien wat jonge mensen aan het eind van hun vrijeschooltijd zichtbaar kunnen maken.

Eindproductie

Na het centraal schriftelijk examen staat het leven van de 12e-klassers drie weken lang in het teken van een eindproductie waarin verschillende kunstdisciplines zijn verwerkt. De eindproductie biedt ze de mogelijkheid hun beeldende en ambachtelijke vermogens in te zetten bij het ontwerpen van kleding en decors, Hun dramatische en andere kunstzinnige verworvenheden en talenten kunnen ze laten schitteren op het toneel.