Ontwikkelingsfase 8e-klasser (13-14 jaar) met impressies van ontwikkelingsstof

Van kinderlijke onbevangenheid is geen sprake meer. De leerlingen zijn op weg naar zelfbewustzijn en willen op eigen benen staan. Hun waarnemen wordt scherper en preciezer; ze streven naar kennis en rationeel inzicht. Het abstracte denken is zich aan het vormen. Ze beleven genoegen aan hun ontwaakte oordeelsvermogen en geven graag hun mening over van alles en nog wat. Ook hun sterker wordende stemmingswisselingen duiden erop dat ze de stap naar de puberteit gaan maken.
Hieronder staan impressies van enkele periodes en vaklessen.

Periode biologie, Het menselijk skelet

Het denken van de kinderen zoekt zijn houvast in het reëel beleefbare. Wat zie ik, wat is echt? Er is een toenemende behoefte aan exacte feitenkennis. De leerlingen maken kennis met de vorm, functie en opbouw van het menselijk skelet. Ter vergelijking bekijken ze ook dierenskeletten. De namen van alle botten en botjes worden geleerd. Ook het spierstelsel wordt behandeld.

Periode wiskunde, Vlakke meetkunde

Er worden twee periodes Vlakke meetkunde gegeven. Zie de leerlijn Meetkunde.

Periode muziek, Muziekleer

De leerlingen krijgen een periode muziekleer. Ze leren eenvoudige ritmes en melodieën van bladmuziek lezen en begrijpen. Er wordt aandacht besteed aan de theorie van de notenwaarden, notenbenamingen en het benoemen en klappen van ritmes. Het karakter van verschillende maatsoorten, de basistekens, begrippen en aantekeningen voor dynamiek, tempo en andere aanduidingen worden behandeld. De leerlingen beoefenen het treffen van harmonische en melodische intervallen, die in sfeer en waarde worden gekarakteriseerd.

Periode geschiedenis, Uitvindingen en industriële revolutie

Na het tijdperk van de Renaissance (klas 7) maken de leerlingen kennis met de industriële revolutie in de 19e eeuw . Behandeld worden belangrijke uitvindingen uit die tijd., het verdwijnen van de huisnijverheid en de verdere ontwikkelingen die leidden tot het ontstaan van de industriële samenleving. Ook de sociale gevolgen van de industriële revolutie worden besproken.

Periode aardrijkskunde, Volkenkunde

De leerlingen maken kennis met de levenswijze, gewoontes en rituelen van verschillende cultuur- en natuurvolkeren. Hieruit kan niet alleen begrip, maar ook bewondering en respect voor andere culturen ontstaan.
Er worden ook algemene aardrijkskundige begrippen behandeld, zoals klimaten en bodemsoorten, plaatsbepaling op aarde, tijdzones, grondstoffen en de topografie van de wereld.

Vaklessen Toneel

De leerlingen kunnen de eigen persoonlijkheid verkennen door gebruik te maken van contrasten. Ze gaan typetjes spelen. Al doende ontwikkelen ze begrip van de ‘grammatica’ van het toneelspel: actie-reactie, kijkrichting van het publiek, gebruik maken van de ruimte, accepteren-blokkeren, spelcontrast, houding, gebaar, mimiek.

Vaklessen Lichamelijke oefening

In aansluiting op de biologieperiode over het menselijk skelet, worden bewegingen geanalyseerd, de spiergroepen, botten en pezen benoemd en bekeken.
Door de veranderende lichaamsverhoudingen kunnen de kinderen zich onwennig gaan voelen in hun lichaam. Vele sportieve activiteiten worden herhaald om ze vertrouwd te maken met de nieuwe fysieke omstandigheden. Er wordt ingespeeld op de ontwikkeling van hun kracht door stoeispelen en terugslagspelen te beoefenen.

Vaklessen Koperslaan

De toenemende spierkracht vraagt om bewustzijn in het hanteren daarvan. De leerlingen gaan koper slaan. Het mooie, zachte metaal kan alleen met zorgvuldig gedoseerde kracht in de gewenste vorm gedreven worden. Ze ontwikkelen gevoel voor handvaardigheid en schoonheid als ze een koperen plaat bewerken tot een mooi bakje, een weegschaal of een ander werkstuk.

Werkweek Survival in de Ardennen

Aan het einde van het schooljaar beleven de leerlingen een grensverleggende survivalweek in de Ardennen. Het comfortabele dagelijkse leven wordt vervangen door een eenvoudig, sportief en uitdagend kampleven. Voortdurend worden hun uithoudingsvermogen en moed op de proef gesteld. Op het programma staan o.a. kayakken, mountainbiken, boomtoppentocht, grottentocht. wandelhike en abseilen. Door al deze verschillende activiteiten leren de leerlingen zichzelf en elkaar goed kennen. De week in de Ardennen is een mooie afsluiting van de middenbouwperiode.