Zesmaal per jaar ontmoeten de klassenouders en de schoolleiding elkaar om allerlei zaken te bespreken. In voorkomende gevallen zijn ook andere leden van het lerarencollege aanwezig.

Het klassenouderoverleg heeft geen formele instemmings- of adviesbevoegdheid; het vervult een functie in de beeld- en oordeelsvorming. Wat in het klassenouderoverleg heeft geklonken, wordt meegenomen bij de beleidsvorming en besluitneming.

De ouders en leerlingenĀ van de medezeggenschapsraad maken deel uit van het klassenouderoverleg.

De bijeenkomsten van het klassenouderoverleg zijn toegankelijk voor elke ouder/verzorger.

Vragen aan/voor het klassenouderoverleg? Contact