Voor uitleg over de regels omtrent verlof kunt u hier kijken op de website van Leerplicht Rotterdam:

Aanvragen voor extra verlof moeten uiterlijk acht weken van tevoren schriftelijk binnen zijn bij de afdeling Leerlingzaken.

In geval van acute zaken, zoals overlijden, bent u niet gehouden aan deze termijn maar moet u zo spoedig mogelijk de aanvraag indienen.

Hieronder vindt u een aantal formulieren:

Aanvraag verlof minder dan 10 schooldagen

Aanvraag verlof meer dan 10 schooldagen

U kunt de formulieren uitprinten, invullen en inleveren bij de afdeling Leerlingzaken (bij de receptie).

Er wordt altijd gevraagd om een bewijsstuk zoals een kopie van een trouwkaart, rouwkaart, brief over voorstelling/sportwedstrijd enz…. Vergeet u niet dat bij de aanvraag in te leveren.

Denkt u ook aan de ondertekening.