Het Rudolf Steiner College biedt alle vakken die horen bij een school voor voortgezet onderwijs. Bovendien staan er veel kunstzinnige en ambachtelijke vakken op het programma. Deze vakken zijn essentieel voor een harmonische ontwikkeling van de jonge mens.
Het gaat hier om vakken als houtbewerken, tekenen en schilderen, beeldhouwen, textiele vormgeving, toneel, dans, euritmie, muziek. Deze vakken worden door alle leerlingen tot en met de 9e klas gevolgd.

Daarna maken de leerlingen een persoonlijke keuze uit de kunstvakken drama, dansof beeldende vorming. Vaak volgen ze het gekozen vak als examenvak. Koorzang staat voor alle leerlingen tot en met de 12e klas op het programma.

Zie verder: