Klik hier voor de volledige leerlijn Euritmie

Euritmie is een moderne bewegingskunst, die vanuit de antroposofie is ontwikkeld en geïnspireerd. In deze kunstvorm wordt het karakter van een muziekstuk of gesproken woord zichtbaar gemaakt door bewegingen.

In de pedagogie is euritmie leren staan voor jezelf. Dat doe je door te bewegen op taal of muziek of in stilte. Door beweging word je je bewust van jezelf, van de groep en van jezelf in de groep.
Tot en met de 9e klas krijgen de leerlingen twee lesuren per week euritmie. Een van de twee lesuren wordt begeleid door een pianist.

Bovenaan deze pagina staat de link naar de volledige leerlijn Euritmie.