De eerste twee leerjaren: de klassen 7 en 8

Vanuit de opbouw van het vrijeschoolleerplan worden de eerste twee leerjaren ‘de middenbouw’ genoemd. Deze twee leerjaren nemen een middenpositie in tussen de onderbouw (klassen 1 t/m 6) en de eigenlijke bovenbouw (klassen 9 t/m 12).

Tijd en ruimte om te groeien

Bij aanname worden de leerlingen ingedeeld in een vwo/havo klas of een havo/vmbo-tl klas. De brugklasperiode op het Rudolf Steiner College duurt twee jaar. Pas na het kerstrapport in het laatste brugjaar wordt een voorlopig advies gegeven voor de studie in het derde leerjaar (negende klas). Aan het eind van dat jaar, wordt definitief vastgesteld in welk niveau de leerling wordt ingedeeld voor het derde leerjaar en hoger.

  • vwo-diploma in 6 jaar
  • havo-diploma in 5 jaar
  • vmbo-tl-diploma in 4 jaar

Eigen mentor

Elke middenbouwklas heeft een mentor die veel lessen in de eigen klas verzorgt. De vreemde talen en wiskunde worden in principe gegeven door vakleerkrachten. De klassenmentor leert de kinderen in vele vakken en situaties goed kennen. Het lerarenteam van de middenbouw werkt intensief samen om de kinderen goed te begeleiden.

Huiswerkbegeleiding

Voor sommige leerlingen is huiswerkbegeleiding gewenst of nodig. Soms is dit een voorwaarde om tot de 7e klas te worden toegelaten. Aan 7e-klassers wordt de huiswerkbegeleiding tot de kerstvakantie kostenloos aangeboden.