Een goede sociale ontwikkeling is een doelstelling van het vrijeschoolonderwijs.

Wij streven ernaar dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot sociaal vaardige volwassenen.

Veel vakken in ons leerplan, bijvoorbeeld toneel en euritmie, dragen bij aan de sociale ontwikkeling van de leerling.

Wij vinden het essentieel om elkaar werkelijk te ontmoeten, ieder in zijn authenticiteit.