rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

tussentijds aanmelden

Het kan zijn dat een leerling in een later stadium op onze school wil instromen. Dat kan gebeuren door een verhuizing of vanuit een pedagogische vraag.

Hieronder kunt u zien welke beschikbare plekken we hebben.
Ter verduidelijking:
De namen van de klassen zien er op een vrijeschool iets anders uit.
Klas 7 = eerste leerjaar
Klas 8 = tweede leerjaar
Klas 9 = derde leerjaar
enz.
We zullen onze informatie voortdurend bijwerken.

Beschikbare plaatsen voor schooljaar 2023-2024

Klas 7 vmbo-tl Ambachtelijke stroom, geen plaats
Klas 7 vmbo/havo, geen plaats
Klas 7 havo/vwo, wel plaats
Klas 8 vmbo-tl Ambachtelijke stroom, geen plaats
Klas 8 vmbo/havo, geen plaats
Klas 8 havo/vwo, geen plaats
Klas 9 vmbo-tl Ambachtelijke stroom, geen plaats
Klas 9 vmbo-tl, geen plaats
Klas 9 havo, geen plaats
Klas 9 vwo, wel plaats
Klas 10 vmbo-tl Ambachtelijke stroom, geen plaats
Klas 10 vmbo-tl, geen plaats
Klas 10 havo, wel plaats
Klas 10 vwo, geen plaats
Klas 11 havo, geen plaats
Klas 11 havo via vmbo-tl, geen plaats
Klas 11 vwo, geen plaats
Klas 12 havo via vmbo-tl, geen plaats
Klas 12 vwo, geen plaats

Wat is er nodig voor een aanmelding
aanmeldformulier inclusief toestemmingsformulier beeldmateriaal
VO-VO formulier;
OKR basisschool;
recente cijferlijst huidige school;
onderzoeksverslagen en verklaringen.

Welke voorrangsregels hanteren we
broer/zus op school en/of leerling afkomstig van vrijeschool.

Hoe kan een aanmelding gedaan worden
stuur een mail naar de leerlingenadministratie via mkb@vszh.nl.

Hoe ziet het proces er verder uit
ouders doen de aanmelding en leveren de informatie compleet in bij de school;
teamleider en ondersteuningscoördinator lezen de informatie;
indien nodig vindt afstemming met de school van herkomst plaats;
indien nodig krijgen leerling en ouders/verzorgers een uitnodiging voor een gesprek;
teamleider besluit over wel of geen aanname.