rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

inhalen proefwerk

Het kan voorkomen dat je een proefwerk (soms heet dat voortgangstoets) mist omdat je ziek
bent. Dan wil je dat zo snel mogelijk inhalen, want je hebt tenslotte al geleerd.
Het vaste inhaalmoment is op dinsdagen van 15.00u - 16.30u zowel op de Tamboerstraat als
op de Oudedijk.
Dit zijn de afspraken

Je hebt 1x de kans om je proefwerk in te halen;
Heb je op dinsdag het 8e uur nog een les (geen atelieruur) dan volg je eerst die les en ga je daarna het inhaalproefwerk maken;
Heb je ook het 9e uur een les, overleg dan met de docent of je in dat uur je inhaalproefwerk mag maken.

Zo gaat het in z’n werk
Je docent mist je bij een proefwerk en geeft je op voor het inhaaluur;
Je ontvangt een bericht via Magister op welke datum je op het inhaaluur verwacht wordt. Je ouders ontvangen dit bericht ook;
In je Magisteragenda verschijnt het inhaaluur, zodat je altijd kunt zien dat je er moet zijn;
Je maakt het proefwerk en hebt het dus netjes opgelost;
Ben je bij een inhaaluur nog steeds of weer ziek, dan geven je ouders dat vooraf door via de website of via het antwoordapparaat;
Op je inhaalproefwerk wordt aangegeven of je met een geldige reden afwezig was of zonder geldige reden;
Het proefwerk gaat retour naar je docent. Die geeft je nogmaals op voor het inhaaluur of beoordeelt je proefwerk met het cijfer 1,0;
Is er twijfel over de geldigheid van je afwezigheid, dan beslist je teamleider of je nog een kans krijgt.