rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

weging van cijfers in klas 7 en 8

Toetsen, overhoringen en andere resultaten worden per vak en type verschillend gewogen. Daardoor ontstaat er een eindresultaat voor een vak.
Hieronder wordt dat uitgelegd en is de verdeling te vinden.

Hoe wordt het eindresultaat van een vakles of periodeles vastgesteld

Periodelessen
Voor de periodelessen bepaalt de leerkracht zelf de weging van de afgenomen toetsen. Vaak betreft het slechts één proefwerk. Dat telt dan vanzelfsprekend voor 100% mee.
Soms kunnen ook schriftelijke overhoringen, vaardigheidstoetsen, werkstukken of presentaties worden meegeteld in de bepaling van het eindresultaat.

Vaklessen
Voor de vaklessen hanteren we een voortschrijdend gemiddelde over het hele schooljaar. Er worden gemiddeldes berekend voor schriftelijke overhoringen, praktische opdrachten, boekverslagen, portfolio, voor de vaardigheden en voor de proefwerken.
Daarna wordt het totale resultaat voor een vak bepaald. Daarvoor krijgen de gemiddeldes een wegingspercentage.
De wegingspercentages kunt u in Magister terugzien als u een gemiddelde kolom aanklikt. U heeft dan mogelijkheden om door middel van de tabbladen aan de rechterzijde van het scherm de berekening zichtbaar te maken. Hoe dat per vak is geregeld, ziet u verderop.


Nederlands

Schriftelijke overhoringen 15%
Praktische opdrachten/Boekverslagen 15%
Proefwerken 70%

Wiskunde

Schriftelijke overhoringen 34%
Proefwerken 66%

Engels

Schriftelijke overhoringen 10%
Praktische opdrachten/Boekverslagen 30%
Proefwerken 60%

Duits

Vaardigheden 30%
Proefwerken 50%
Portfolio 20%

Frans

Schriftelijke overhoringen 10%
Praktische opdrachten/Boekverslagen 30%
Proefwerken 60%

Science

Schriftelijke overhoringen/Praktische opdrachten 34%
Proefwerken 66%