rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

leerlingzaken

De afdeling Leerlingzaken ondersteunt de medewerkers van de school op het gebied van de discipline.

Er zijn allerlei redenen te bedenken waarom leerlingen op deze leeftijd wat minder in de pas kunnen lopen. De afdeling Leerlingzaken heeft zowel een signalerende als een corrigerende taak in het schoolleven. Er wordt goed in de gaten gehouden hoe het met leerlingen gaat en waar nodig wordt corrigerend opgetreden. De werkzaamheden gaan altijd in overleg met de mentoren, de teamleiders en het zorgteam. Dit alles in het belang van de gezonde ontwikkeling van de leerling.

Er wordt een 'tweesporenbeleid' gevoerd: correctie en zorg. Dat houdt in dat er gewerkt wordt met corrigerende maatregelen die het gewenste gedrag opleveren. Daarnaast kan er meer nodig zijn om de ontwikkeling van de leerling de goede kant op te sturen. Dan komen mentoren, teamleiders en zorgteam in actie.


Coördinator   de heer de Meulmeester   mme@vszh.nl  

Klas 7 en 8   de heer van Veen   rvv@vszh.nl  

Klas 9 en 10 vmbo-tl   de heer Karreman   pka@vszh.nl  

klas 9 en 10 h/v   de heer Trimbos   vtr@vszh.nl  

Klas 11 en 12   de heer de Meulmeester   mme@vszh.nl  


Administratieve ondersteuning   mevrouw Dipdere   gdi@vszh.nl