rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

Aanmelden

Aanmelden brugklas schooljaar 2022-2023

Vrijdag 22 april

Reguliere klassen
Ouders ontvangen bericht op welke locatie het kind geplaatst is. Tamboerstraat of Oudedijk.

Ambachtelijke Stroom
Leerlingen die zich hebben aangemeld voor de Ambachtelijke Stroom ontvangen uiterlijk op deze datum bericht over plaatsing.

Uitslag van de loting van 31 maart voor schooljaar 2022-2023

De loting voor de leerweg vmbo-tl/havo is voltrokken. Hieronder vindt u de uitslag. Vanwege de privacy wordt er gewerkt met een aanmeldnummer en een OT-ID nummer. Dat laatste nummer biedt de gemakkelijkste mogelijkheid om te achterhalen wat de uitslag voor uw kind betekent. Het OD-ID nummer vindt u links onder op het adviesformulier van uw basisschool.

De havo/vwo leerlingen zijn geplaatst met uitzondering van de leerlingen waarbij de ondersteuningsbehoefte nog moet worden bekeken.

Aanmelden, stand van zaken per 28 maart. Hoe verder en belangrijke data

In dit bericht laten we u per brugklastypes weten of er sprake is van een overaanmelding.

Onderzoek naar ondersteuningsbehoefte
In een eerder bericht heb ik laten weten dat we voor sommige leerlingen meer tijd nodig hebben om te beoordelen of hun ondersteuningsbehoefte past bij de school. De ouders van deze leerlingen ontvangen pas later definitief bericht over hun plaatsing.
Reden hiervoor kan zijn een nog onduidelijke ondersteuningsbehoefte, maar ook een late aanmelding waardoor we de overdrachtsgegevens nog niet hebben kunnen bekijken.
(Geldt dit voor uw kind, dan heeft u daar al bericht over gehad, maar anders ontvangt u dat uiterlijk 29 maart.)
Dit betekent dat de ouders van deze leerlingen na afronding van onze beoordeling alsnog bericht krijgen of onderstaande ook voor hen geldt.

Overaanmelding: wel/geen

Ambachtelijke Stroom
Voor de Ambachtelijke Stroom is geen overaanmelding.

vmbo-tl/havo
Voor de vmbo-tl/havo is wel overaanmelding.

havo/vwo
Voor de havo/vwo is geen overaanmelding.

Leerlingen die op hun eerste voorkeur zijn aangemeld voor de ambachtelijke stroom en de havo/vwo zijn dus geplaatst op onze school.
Gefeliciteerd en hartelijk welkom!

Leerlingen die op hun eerste voorkeur zijn aangemeld voor de vmbo-tl/havo zullen nog even moeten wachten op de lotingsuitslag. Zie hieronder voor de data.

We verzoeken u dringend de school nu niet te bellen of mailen en verdere berichtgeving af te wachten.
Ook omtrent de aanmeldprocedure, plaatsing, plaatsing op locatie en loting.


Hieronder belangrijke data:

Donderdag 31 maart
De loting vindt plaats door notaris A. Autar van Notariskantoor Kooijman Autar.

Vrijdag 1 april
De lotingsuitslag wordt bekend gemaakt op onze website. We sturen u ook zo spoedig mogelijk een mail hierover.

Wij verzoeken u dringend niet te bellen of mailen voor het einde van vrijdag 1 april maar ons bericht af te wachten!

Vrijdag 8 april, vmbo-tl/havo en havo/vwo
Dit is de uiterlijke datum waarop u bericht krijgt over de locatie (Tamboerstraat of Oudedijk) waarop uw kind geplaatst is.
Zoals aangegeven op onze website kan de locatie worden bepaald op basis van de lotingsuitslag van de notaris. Hierbij worden ook de voorrangsregels toegepast.

Vrijdag 22 april, Ambachtelijke Stroom
Leerlingen die zich hebben aangemeld voor de Ambachtelijke Stroom ontvangen uiterlijk op deze datum bericht over plaatsing.

Begin juni
De bekendmaking van de klas van uw kind en de klassenleerkracht is begin juni.
Dat gebeurt via de uitnodiging voor de introductiemiddag.

Woensdag 29 juni
De introductiemiddag. Uw kind maakt kennis met de nieuwe school, de nieuwe klas en de mentor. U ontvangt hiervoor een aparte uitnodiging.

Niet geplaatst of uitgeloot
Mocht uw kind zijn uitgeloot, dan wordt de aanmelding automatisch doorgezet naar de school van uw tweede voorkeur (en zo nodig naar de derde, vierde of vijfde voorkeur).
Dit wordt door de betreffende scholen steeds zo snel mogelijk verwerkt.

Jeroen Neuerburg
Voorzitter aannamecommissie

De laatste update van de aanmeldprocedure is van 22 februari 2022

In de teksten hieronder vindt u de aanmeldprocedure.

Aanmelden
Bij de aanmelding moet u twee formulieren invullen.
U start via de knop hieronder.
Aan het einde van het eerst formulier vindt u de link naar het tweede formulier.
U begrijpt dat er twee formulieren nodig zijn voor een succesvolle aanmelding.

Aanmeldformulier

Aanmelden dit jaar anders dan anders.
Hoe gaat het in zijn werk.
U en uw kind komen niet op school langs. U kunt uw kind gewoon vanuit huis aanmelden.
Er zijn twee aanmeldformulieren:
In het eerste formulier kunt u uw voorkeuren aangeven;
In het tweede formulier vult u de benodigde informatie over uw kind in.

De aanmeldperiode duurt van 21 februari tot en met 25 maart.
Alle aanmeldingen binnen deze periode maken een gelijke kans op plaatsing. Op 29 maart maken we bekend of er sprake is van overaanmelding en dus loting.

Is uw kind geplaatst, dan ontvangen wij hem of haar later dit schooljaar graag op school voor een nadere kennismaking.

Uitleg van de aannameprocedure
Versie 9 februari 2022.

Voor wie
Voor ouders/verzorgers van een kind dat in schooljaar 2021-2022 in klas 6 of groep 8 van de basisschool zit.

Toelaatbaarheid
U kunt als ouder/verzorger uw kind aanmelden voor de brugklas als:
hij of zij een vmbo-tl, havo of vwo advies heeft gekregen of een combinatie hiervan;
er een bewuste keuze voor het voortgezet vrijeschoolonderwijs is gemaakt.

Oriëntatie
Om tot een bewuste keuze te komen, kunt u zich oriënteren op onze school. Hiervoor bieden wij het volgende aan (onder voorbehoud van wijzigingen vanwege coronamaatregelen):
Een open avond (vrijdag 28 januari) en open dag (zaterdag 29 januari);
Een informatieavond (alleen voor ouders op dinsdag 9 februari).
Kijkt u even hier om op de hoogte te zijn van de meest actuele informatie.

Aanmeldprocedure
In de gemeente Rotterdam bestaat een centrale aanmeldingsprocedure voor het voortgezet onderwijs. ‘De OverstapRoute’ is opgesteld door Koers VO. Deze procedure geldt voor alle leerlingen binnen en buiten Rotterdam die zich aanmelden op Rotterdamse scholen. De procedure voor het schooljaar 2022-2023 is vastgelegd in de ‘OverstapRoute 2021-2022’.

Locatie Oudedijk
Sinds schooljaar 2018-2019 heeft de gemeente extra huisvesting aangeboden aan onze school. Hierdoor kunnen wij beter tegemoet komen aan de vraag van leerlingen en ouders naar ons onderwijs. Momenteel volgen vier zevende klassen (eerste leerjaar) en vier achtste klassen (tweede leerjaar) lessen op deze locatie. Bij aanmelding van uw kind kunt u aangeven welke locatie uw voorkeur geniet.

Instroombeperking
Voor schooljaar 2022-2023 geldt voor de Tamboerstraat en Oudedijk samen een maximum instroom van 226 leerlingen. Hiervoor wordt zo nodig geloot.

Verdeling brugklassen over twee locaties
Op onze beide locaties (locatie Tamboerstraat en Oudedijk) hebben wij de volgende brugklastypes:
ambachtelijke stroom-klassen
vmbo-tl/havo-klassen
havo/vwo-klassen

Voorrangsregel
Bij aanmelding hebben de volgende leerlingen voorrang:
Leerlingen afkomstig van de vrije basisscholen;
Leerlingen die op het moment van aanmelden een broer of zus op het Rudolf Steiner College hebben.

Voorkeurslijsten
Bij het aanmelden op de school van eerste voorkeur levert u voor uw kind een voorkeurslijst in. Dat gebeurt dit jaar digitaal. De link staat boven en onderaan deze pagina.
Op deze lijst staan de keuzes van de leerling. Per brugklastype kan een voorkeur worden aangegeven. Hierdoor kunnen meerdere keuzes worden gemaakt voor het Rudolf Steiner College. Enkele voorbeelden:

Een voorbeeld van een leerling met een havo/vwo- of vwo-advies:
1. Rudolf Steiner College brugklas havo/vwo
2. School B havo
3. School C vwo
4. School C havo/vwo
5. School D havo/vwo

Een voorbeeld van een leerling met een havo-advies:
1. Rudolf Steiner College brugklas havo/vwo
2. Rudolf Steiner College brugklas vmbo-tl/havo
3. School B havo
4. School C havo/vwo
5. School C vmbo-tl/havo

Een voorbeeld van een leerling met een vmbo-tl-advies:
1. Rudolf Steiner College brugklas vmbo-tl/havo
2. Vrijeschool De Kaap vmbo-gl/tl
3. School C vmbo-tl/havo
4. School D vmbo-tl
5. School E vmbo-tl

Aanmelding en aanname voor schooljaar 2022-2023
De aanmelding van leerlingen vindt dit schooljaar digitaal plaats. De link staat boven en onderaan deze pagina.
De inschrijfdagen zijn van 21 februari tot en met 25 maart.
Na plaatsing van uw zoon/dochter wordt bekend gemaakt hoe de inschrijving formeel wordt afgehandeld.

Komt uw kind van een school buiten Rotterdam, dan kunt u hem/haar uiteraard ook aanmelden.
Mogelijk werkt de basisschool niet met een voorkeurslijst. Bij de digitale aanmelding van uw kind volstaat het aangeven van het juiste brugklastype passend bij het PO-advies.
Wilt u toch een voorkeurslijst met daarop alle scholen binnen Rotterdam die passen bij het PO-advies van uw kind, dan kunt u hier naar vragen de Koers VO. Stuur daarvoor een email naar deoverstaproute@koersvo.nl

De inhoudelijke overdracht van de leerlinggegevens van de basisschool naar onze school gebeurt naderhand door de scholen zelf.

Indeling geplaatste leerlingen
Als een leerling toegelaten is, wordt hij/zij in één van de brugklassen geplaatst:
Op de locatie Tamboerstraat:
ambachtelijke stroom
vmbo-tl/havo
havo/vwo
Op de locatie Oudedijk:
ambachtelijke stroom
vmbo-tl/havo
havo/vwo

De indeling voor de vmbo-tl/havo en havo/vwo-klassen gebeurt op basis van de voorkeuren die de ouders aangeven. Hiervoor wordt zo nodig de lotingsuitslag voor plaatsing van de notaris gebruikt.

Als leerlingen zijn geplaatst kan de lotingsuitslag van de notaris gebruikt worden voor het bepalen van de locatie. Dit betreft een interne procedure van onze school.
.
Vervolgens bepaalt de aannamecommissie de verdere klassenindeling. Over deze indeling kan niet worden gereclameerd.
De indeling voor de klassen van de Ambachtelijke stroom gebeurt op basis van leerlinggegevens.

Aanmelden
Bij de aanmelding moet u twee formulieren invullen.
U start via de knop hieronder.
Aan het einde van het eerst formulier vindt u de link naar het tweede formulier.
U begrijpt dat er twee formulieren nodig zijn voor een succesvolle aanmelding.

Aanmeldformulier


KoersVO De Overstaproute

In de bijlage ziet u De Overstaproutekaart. Handig voor de overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs.

 

aanmelden hogere leerjaren

Het kan zijn dat een leerling in een hoger leerjaar wil instromen op het Rudolf Steiner College.

lees verder...