rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

examenbureau

Hier staan alle zaken die te maken hebben met het examen.

examenreglementen
examenvoorbereidingslessen
formulieren om een herkansing aan te vragen
herkansen examentoets
overgangscriteria
programma van toetsing en afsluiting
protocol toetsbespreking
rooster van toetsweken
studiewijzers

 

Examenreglement

Hier staat de examenreglement voor de overkoepelende stichting en voor onze school.

lees verder...

Examentoets herkansen

Hier vind je de formulieren die je nodig hebt om je op te geven voor het herkansen van een examentoets.

lees verder...

Handleiding schoolexamen

In de handleiding schoolexamen staat informatie over de gang van zaken rondom het schoolexamen. Er is handleiding voor vmbo-tl / ambachtelijke stroom en voor havo / vwo.

lees verder...

Overgangsreglement

Alle informatie over overgangscriteria, indelingscriteria, overplaatsingscriteria en toelatingscriteria per klas en leerweg.

Errata (aanpassingen) zullen in een apart bestand worden vermeld.

lees verder...

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

De afkorting PTA staat voor Programma van Toetsing en Afsluiting.

lees verder...

Protocollen en processen

Op deze pagina zijn diverse protocollen, procedures enz te vinden die van belang zijn in het examentraject.

lees verder...

Roosters toetsweken

Hier worden roosters van toetsweken gepubliceerd als ze aan de orde zijn

lees verder...