rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

examenbureau

Hier staan alle zaken die te maken hebben met het examen.

examenreglementen
examenvoorbereidingslessen
formulieren om een herkansing aan te vragen
herkansen examentoets
overgangscriteria
programma van toetsing en afsluiting
rooster van toetsweken
studiewijzers

 

Examenreglementen

Hier staan de examenreglementen voor de examenklassen en de vóórexamenklassen.

lees verder...

Examenvoorbereidingslessen

Tijdens de examenvoorbereidingslessen is er voor de leerlingen de mogelijkheid om, onder begeleiding van medewerkers van After’s Cool, te werken aan één of twee vakken die zij lastig vinden of waar zij onvoldoende voor staan.

lees verder...

Herkansen examentoets

Hier vind je de formulieren die je nodig hebt om je op te geven voor het herkansen van een examentoets.

lees verder...

Overgangsreglement

Alle informatie over overgangscriteria, indelingscriteria, overplaatsingscriteria en toelatingscriteria per klas en leerweg.

lees verder...

Programma van toetsing en afsluiting (PTA)

De afkorting PTA staat voor Programma van Toetsing en Afsluiting.

lees verder...

Roosters van toetsweken

Hier worden roosters van toetsweken gepubliceerd als ze aan de orde zijn

lees verder...

Studiewijzers

Aan het begin van het examentraject (klas 9 of 10) ontvangt de leerling een studiewijzer met het programma van toetsing en afsluiting (PTA) en de herkansingsregeling.

lees verder...