rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

klassenouders

Op onze school zijn de klassenouders een aanspreekpunt voor de mentor en andere ouders.

Hulp van klassenouders is soms welkom bij ouderavonden, toneelopvoeringen, uitstapjes en dergelijke. Vijf keer per jaar komen de klassenouders en de schoolleiding bijeen in het klassenouderoverleg (KOO).

Voorzitter(s) klassenouderoverleg
mevrouw M. van Krimpen
klassenouderoverleg@gmail.com

Het KOO is vijf keer per schooljaar van 20.00u tot 22.00u met 15 minuten pauze. De data staan altijd boven aan de agenda en ook in de jaaragenda op de website. Nieuwe ouders komen - indien mogelijk - na de eerste ouderavond van hun leerjaar. Tijdens een van de bijeenkomsten wordt inzicht gegeven in de besteding van de ouderbijdrage. Klassenouders kunnen altijd punten voor de vergadering indienen bij de voorzitter.