rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

gebruiksregels

Docenten hebben binnen twee weken (tien werkdagen) na een toets de resultaten ingevuld.

Klas 7, 8 en 9

1. Het resultaat van de periodelessen
2. Uitslagen van proefwerken van de vaklessen
3. Gemiddeldes van schriftelijke overhoringen
4. Gemiddeldes van vaardigheden voor de moderne, vreemde talen
5. Resultaat (voortschrijdend gemiddelde) per vak door het jaar heen

Klas 10, 11 en 12

1. SE-cijfers: cijfers voor schoolexamens
2. VGT-cijfers: cijfers voor voortgangstoetsen
3. HD-cijfers: cijfers voor handelingsdelen