rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

vacatures

Het Rudolf Steiner College is een school voor vwo, havo en vmbo-tl in Rotterdam. De school maakt, samen met de vrijescholen voor voortgezet onderwijs in Leiden en Den Haag, deel uit van de Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland (ZWN).

De school werkt vanuit een leerplan dat gebaseerd is op het gedachtegoed van Rudolf Steiner en geeft de leerlingen de ruimte ‘te worden wie ze zijn’. Daarbij is de school een vrijeschool in en van deze tijd. Met 940 leerlingen en 110 betrokken en enthousiaste medewerkers is het Rudolf Steiner College een overzichtelijke school waar leerling en leraar zich in een veilige en inspirerende omgeving kunnen ontwikkelen.

Werken op het Rudolf Steiner College

Werken op het Rudolf Steiner College betekent werken in een lerende organisatie.
Een omgeving waarin mensen durven te onderzoeken, te leren en graag met elkaar bespreken hoe de lessen en het werk zo goed mogelijk gedaan kan worden. Zij kunnen het antroposofisch gedachtegoed vertalen naar de huidige onderwijs-praktijk. Een ondernemende houding, ambitie en initiatiefkracht worden gewaardeerd. Er is een intern scholingsprogramma door docenten onderling,
met intervisie en uitwisseling. Het volgen van scholing buiten de school wordt gestimuleerd en ondersteund.

Het is belangrijk dat je in overeenstemming met de pedagogische uitgangspunten van het vrijeschoolonderwijs werkt en de identiteit van de school onderschrijft.

Als je interesse hebt in werken op onze school, kun je dat kenbaar maken, ook als er geen vacatures open staan, door het sturen van een open sollicitatie naar info@rudolfsteinercollege.nl ter attentie van mevrouw Maclean. Van docenten vragen wij een 1e of 2de graads bevoegdheid.

Stage lopen op het Rudolf Steiner College

Ben je student en wil je graag stage lopen op het Rudolf Steiner College? Kijk dan eens verder op de site; er staat veel informatie op over bijvoorbeeld het vrijeschoolonderwijs, activiteiten van leerlingen en begeleiding en zorg. Je bent van harte welkom op de Open avond (31 januari 2020) of de Open dag (1 februari 2020). Je kan een brief schrijven met je motivatie en CV naar info@rudolfsteinercollege.nl ter attentie van mevrouw Maclean.

Vacature medewerker leerlingenadministratie ±0,4 fte

Het Rudolf Steiner College is per 1 november 2020 op zoek naar een medewerker leerlingenadministratie. Geïnteresseerd? Lees de volledige vacature hier onder.