rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

absentie

Het is belangrijk dat ouders de absentie van hun zoon/dochter tijdig (vooraf) melden. Daarvoor gebruikt u het onderstaande formulier of spreekt u een boodschap in op het antwoordapparaat.
Absentie voor de dag zelf kan tot uiterlijk 10.00u gemeld worden.
U kunt absentie doorgeven wegens ziekte (hele dag), bezoek arts, tandarts en orthodontist.

Voor alle andere redenen van absentie moet verlof worden aangevraagd door het invullen van het verlofformulier onder het kopje
verlof buiten schoolvakanties

Absentiemeldingen mogen alleen door ouders/verzorgers gedaan worden, ook al is de leerling 18+.
Een leerling kan alleen zelf een absentiemelding doen als hij/zij op zichzelf woont, zonder de ouders/verzorgers. We gaan er dus van uit dat alle meldingen via het formulier ook bekend zijn bij de ouders. Bij het invullen van het absentieformulier wordt er een bevestigingsmail gestuurd naar het adres van de ouders.