rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

absentie

Het is belangrijk dat ouders de absentie van hun zoon/dochter tijdig (vooraf) melden. Daarvoor gebruikt u het onderstaande formulier of spreekt u een boodschap in op het antwoordapparaat.
Absentie voor de dag zelf kan tot uiterlijk 10.00u gemeld worden.
U kunt absentie doorgeven wegens ziekte (hele dag), bezoek arts, tandarts en orthodontist.

Voor alle andere redenen van absentie moet verlof worden aangevraagd door het invullen van het verlofformulier onder het kopje
verlof buiten schoolvakanties

Absentiemeldingen mogen alleen door ouders/verzorgers gedaan worden, ook al is de leerling 18+.
Een leerling kan alleen zelf een absentiemelding doen als hij/zij op zichzelf woont, zonder de ouders/verzorgers. We gaan er dus van uit dat alle meldingen via het formulier ook bekend zijn bij de ouders. Bij het invullen van het absentieformulier wordt er een bevestigingsmail gestuurd naar het adres van de ouders.

Absentie wegens Corona

Ouders kunnen via de onderstaande knop doorgeven dat hun zoon/dochter thuis blijft wegens zaken die gerelateerd zijn aan Corona. We volgen daarbij de richtlijnen van het RIVM. De mentor zal dan via de mail contact opnemen over de voortgang van het onderwijs.
Ook is er een speciale coördinator aangesteld die de voortgang van de thuiszittende leerlingen in de gaten houdt. U hoeft deze melding maar 1x te doen.

Absentie wegens Corona