rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

klassenouders

Op onze school zijn de klassenouders een aanspreekpunt voor de mentor en andere ouders.

Hulp van klassenouders is soms welkom bij ouderavonden, toneelopvoeringen, uitstapjes en dergelijke. Vijf keer per jaar komen de klassenouders en de schoolleiding bijeen.

Voorzitter klassenouders
mevrouw Van der Stoel (gerdien@biografieinbeeld.nl)