rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

stages

De maatschappelijke stages zijn een belangrijk onderdeel van het leerplan. Als 9e- en 10e-klassers sta je twee weken op de werkvloer in de maatschappij. Het is belangrijk om buiten school praktische ervaring op te doen en inzicht te krijgen in het belang van sociaal-maatschappelijk werk en vrijwilligerswerk. Het is dus ook de bedoeling dat je een stageplek zoekt die hierbij past.

De officiële stage website:
stage.vszh.nl

Winkelstage (klas 9)

In aansluiting op de ontwikkelingsstof van de periode bedrijfseconomie doen de leerlingen een winkelstage van twee weken. Zij zoeken in principe zelf een stageplaats en worden hierin begeleid door de stage- coördinator. Dit bevordert de ontwikkeling van hun assertiviteit en initiatiefkracht. Tijdens de stage leren ze zoveel mogelijk facetten van het winkelbedrijf kennen en voeren vele opdrachten uit. Na afloop van de stage leveren de leerlingen een uitgebreid stageverslag in, met beantwoording van een onderzoeksvraag die zij van tevoren hebben opgesteld. In klassenverband worden vervolgens de stage-ervaringen uitgewisseld.

Maatschappelijke - of bedrijfsstage (klas 10)

De leerlingen doen een stage van twee weken in een organisatie in het zogenaamde brede maatschappelijke middenveld. Het doel hiervan is kennismaking met de verschillende aspecten van een instelling en inzicht krijgen over hun rol in dat veld. In hun stage werken ze aan projecten of helpen ze in de eerste lijn. Evenals bij de winkelstage zoekt de leerling zelf een stageplaats en wordt hij/zij daarbij begeleid door de stagecoördinator. Na afloop van de stage levert de leerling een uitgebreid stageverslag in, met beantwoording van een van tevoren geformuleerde onderzoeksvraag. Voor leerlingen die het vmbo-tl-diploma willen halen, is het stageverslag tevens een onderdeel van het Programma van Toetsing en Afsluiting; het zogenaamde sectorwerkstuk.

Stageverslag

Tijdens beide stages schrijf je een stageverslag met dagverslagen, uitwerkingen van opdrachten en de beantwoording van een onderzoeksvraag die je van tevoren hebt opgesteld. Het stageverslag wordt nagekeken en beoordeeld door de leerkracht die je op de stageplek heeft bezocht. Ben je 10e-klasser die vmbo-tl-examen doet, dan geldt je stageverslag als je sectorwerkstuk.

 

maatschappelijke stage in het curriculum

‘De MaS is vervlochten in ons onderwijs’
Sinds jaar en dag, al voordat de term Maatschappelijke Stage (MaS) was uitgevonden, organiseert het Rudolf Steiner College Rotterdam deze stages voor hun leerlingen. Rector Sebastiaan Cooiman was zelf leerling op zijn school en heeft destijds de stage ook met veel plezier gedaan. ‘Het verrijkt het curriculum en sluit aan bij onze opvattingen over onderwijs en maatschappelijke verantwoordelijkheid’, aldus Cooiman.

lees verder...

klas 9 - informatie + formulieren

In de 9e klas ga je voor het eerst stage lopen, de winkelstage! Deze stage duurt twee weken en loop je bij een onderneming in de detailhandel.

lees verder...

klas 10 - informatie + formulieren

De stage in de 10e klas is een belangrijk onderdeel van het leerplan van de vrijeschool. Het is belangrijk om buiten school praktische ervaring op te doen. Het doel van de stage is dat deze je helpt bij het maken van je studie- en beroepskeuzes. Het is daarom ook de bedoeling dat je een stageplek zoekt die past binnen je gekozen sector (vakkenpakket). Daarnaast is het belangrijk om geleerde theorie op school terug te zien in de praktijk.

lees verder...