rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

ondersteunend personeel

Het ondersteunend personeel schept voorwaarden voor goed onderwijs en zorgt daarmee voor een veilige en heldere leeromgeving. Het ondersteunend personeel bestaat uit gespecialiseerde medewerkers. Daarnaast vervult een aantal docenten een ondersteunende taak.


     

Aannamecommissie  

de heer Neuerburg, voorzitter     jne@vszh.nl  

mevrouw Kuipers, medewerker     mkb@vszh.nl  

 
Administratie  

mevrouw Glas, ouderbijdrage     dgl@vszh.nl  

mevrouw Kuipers, leerlingadministratie     mkb@vszh.nl  

mevrouw Labrie, financiële administratie     rla@vszh.nl  

 
Dagelijkse leiding  

mevrouw Maclean, dagelijkse roosterzaken     dma@vszh.nl  

meneer Hornberger, Magister     eho@vszh.nl  

 
Examenbureau  

de heer Amons, voorzitter     ram@vszh.nl  

de heer Ter Linden, coördinator     jtl@vszh.nl  

de heer Egberts, medewerker     geg@vszh.nl  

 
Facilitaire dienst  

mevrouw Pieper, hoofd facilitaire dienst     lpi@vszh.nl  

de heer Molenaar, conciërge     mmo@vszh.nl  

de heer Mousa Basha, conciërge     mmu@vszh.nl  

mevrouw Oglaza, conciërge     aog@vszh.nl  

de heer Onstwedder, conciërge     don@vszh.nl  

 
Kantinebeheer en catering  

mevrouw Zandstra, medewerker     mza@vszh.nl  

de heer Parker, medewerker     rpa@vszh.nl  

 
Klassenouders  

mevrouw Van Krimpen, voorzitter     klassenouderoverleg@gmail.com  

mevrouw Van Dam, voorzitter  

 
Leerlingondersteuning  

mevrouw Van Asch, ondersteuningscoördinator, begeleider passend onderwijs en aandachtsfunctionaris     hva@vszh.nl  

mevrouw Waardenburg, ondersteuningscoördinator, begeleider passend onderwijs en aandachtsfunctionaris - Oudedijk en Ambachtelijke Stroom     swa@vszh.nl  

mevrouw Akca, dyscalculiecoach     makc@vszh.nl  

mevrouw Barkmeijer, orthopedagoog en begeleider passend onderwijs     abar@vszh.nl  

de heer Van den Bosch, specialist hoogbegaafdheid     fbo@vszh.nl  

mevrouw Dijkstra, anti-pestcoördinator     mdi@vszh.nl  

mevrouw Van ’t Hof, leerlingbegeleider     kho@vszh.nl  

mevrouw Van Huijgevoort, anti-pestcoördinator     lhu@vszh.nl  

mevrouw Jawor, specialist hoogbegaafdheid - Oudedijk     mja@vszh.nl  

mevrouw Van Kampenhout, specialist hoogbegaafdheid en dyslexiecoach klas 7 en 8     aka@vszh.nl  

mevrouw Klok, leerlingbegeleider     jkl@vszh.nl  

mevrouw Kuipers, schoolmaatschappelijk werker     aku@vszh.nl  

de heer Ter Linden, dyslexiecoach klas 9 t/m 12     jtl@vszh.nl  

de heer Raven, leerlingbegeleider     nra@vszh.nl  

de heer Steenbergen, leerlingbegeleider     est@vszh.nl  

mevrouw Veldkamp, leerlingbegeleider en vertrouwenspersoon - Oudedijk     sve@vszh.nl  

mevrouw Warrens, leerlingbegeleider     lwa@vszh.nl  

 
Leerlingzaken  

de heer De Meulmeester, coördinator     mme@vszh.nl  

mevrouw Dipdere, administratieve ondersteuning     gdi@vszh.nl  

de heer Karreman, klas 3as9, 3t9, 4as10, 4t10, 4h11 en 5h12     pka@vszh.nl  

mevrouw Kiliç, klas 7 en 8 - Tamboerstraat     dki@vszh.nl  

de heer De Kovel, klas 7 en 8 - Oudedijk     dko@vszh.nl  

de heer De Meulmeester, klas 3v9, 3h9, 4h10, 4v10, 5h11, 5v11, 5v12, 6v12 en 6v13     mme@vszh.nl  

 
Mediatheek  

mevrouw Heij, mediathecaresse     chei@vszh.nl  

 
Onderwijsassistent  

de heer Van Asperen, technisch onderwijsassistent     evas@vszh.nl  

mevrouw Dedert, onderwijsassistent     mki@vszh.nl  

mevrouw Hokke, onderwijsassistent     iho@vszh.nl  

mevrouw Kaat, onderwijsassistent     ikaa@vszh.nl  

mevrouw Kerssies, technisch onderwijsassistent     ike@vszh.nl  

mevrouw Kloosterman, onderwijsassistent     rklo@vszh.nl  

mevrouw Parie, onderwijsassistent     lpa@vszh.nl  

de heer Treurniet, onderwijsassistent     mtre@vszh.nl  

 
Stages  

de heer Vermeiden, klas 9 en 10     tve@vszh.nl  

meneer Karreman, klas 9 en 10     pka@vszh.nl  

mevrouw Silva, Ambachtelijke stroom     nsi@vszh.nl  

 
Vertrouwenspersoon  

mevrouw Brand, voor leerlingen     mbra@vszh.nl  

meneer Mayer, voor leerlingen     jmy@vszh.nl  

mevrouw Brand, voor medewerkers     mbra@vszh.nl